Miljöarbete


CSR-projekt-Corporate Social Responsibility

I ett samarbete med HFAB är Halmstads stadsnät med i ett CSR projekt som handlar om företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

LED-lysrör

Halmstads stadsnät använder LED-lysrör. Traditionella lysrör innehåller kvicksilver eller andra tungmetaller vilket nu försvinner. Bytet av belysningspunkter är en del av de miljösatsningar som bolaget gör för att bidra till Halmstad kommuns konkretiserade miljömål 2020.

Utsläppsrätter

Halmstads stadsnät stödjer Naturskyddsföreningens klimatarbete genom att bidra till att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser.
#inlineditbutton