internetbannertvphoneicon

VI BYGGER INFRASTRUKTUREN
FÖR DET DIGITALA SAMHÄLLET
OCH ANSLUTER STAD OCH LANDSBYGD
road
ANSLUT DIG TILL STADSNÄTET
Sök på din adress för att se om du är ansluten eller kan bli det. Eller klicka på menyn Anslut dig för att se vilka områden som är aktuella för närvarande.
Ingen aktuell driftinformation just nu Ingen aktuell driftinformation just nu