Så här fungerar felanmälan
Vid felanmälan kontaktar du i första hand din tjänsteleverantör.
Starta om din utrustning
Innan du gör en felanmälan är det bra om du startar om din utrustning så som tjänstefördelaren, datorn, routern och tv-boxen. När du har dragit ut alla strömsladdar väntar du ca 10 minuter innan du kopplar in dem igen.
Om en omstart inte hjälpte, gör en felanmälan.
Så här går en felanmälan till:
  • Kontakta din tjänsteleverantör.
  • Tjänsteleverantören felsöker tillsammans med dig över telefon.
  • Tjänsteleverantören löser ditt problem eller upptäcker att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
  • Tjänsteleverantören kontaktar i sin tur oss på Halmstads stadsnät för att göra en felanmälan.
  • Vi på Halmstads stadsnät felsöker och lämnar besked till tjänsteleverantören med ett felsökningsresultat.
  • Tjänsteleverantören återkommer till dig snarast möjligt med besked.