Fiber till alla


group-of-people-1645356_12
Fiber kallas ofta den femte infrastrukturen efter vägnät, järnväg, vatten/avlopp och elnät.

Så här ansluter vi

Halmstads stadsnät fiberansluter fastigheter inom Halmstads kommun. Vi ser också till att tjänsteleverantörer kan leverera sina tjänster över vårt fibernät. Exakt hur anslutningen går till varierar lite mellan olika typer av fastighetsägare (t.ex. kommersiella fastigheter, hyresfasigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och enskilda villor). Mer information hittar du i varje kategori på sidan Anslut dig.

Avgift för anslutning tätort

När Halmstads stadsnät fiberansluter ett område erbjuder vi fastighetsägarna en anslutningsavgift på 6 800 kronor och därefter 125 kr i månaden i basavgift inom tätort och 165 kr i månaden utanför tätort. Anslutningspriset gäller när Halmstads stadsnät bygger i ett område för första gången och gäller sedan under en fastställd tid som projektet pågår. I många områden gör Halmstads stadsnät en tid senare en så kallad efteranslutningskampanj. De som inte tecknade avtal första kampanjen erbjuds då att teckna avtal inom efteranslutningskampanjen med anslutningspriset 9 800 kr. Månadsavgiften på 125 kr eller 165 kr är den samma.
Om man vill ansluta sig när vi inte har någon pågående kampanj i området, så kostar en efteranslutning just nu 20 000 kr. Basavgiften varje månad tillkommer även på efteranslutningar. I priserna ingår inga tjänster. Kostnaden för internet, tv eller telefoni tillkommer alltid.

Avgift för anslutning glesbygd

Kontakta vår kundtjänst eller besök Halmstad direkt för mer information.

Slutanvändarna köper tjänster direkt från våra tjänsteleverantörer

Det betyder att vi inte tecknar några tjänsteavtal med företag eller hushåll. Var och en väljer fritt vem de vill köpa tjänster av och tjänsterna betalas direkt till vald tjänsteleverantör. Mer information om våra tjänsteleverantörer hittar du i Tjänsteguiden.
ANSLUT DIG