Bygg med fiber från början


En anslutning till Halmstads stadsnät är dimensionerad för framtiden redan idag. Vi vill att du ska känna att den investering du gör räcker länge och ger mervärden både för dig och för de som ska använda den. Vi bygger en infrastruktur till nytta för alla i regionen. På den här vägen kan vi bära fram olika tjänsteleverantörer med prestandakrävande tjänster till regionens invånare och företag.

Fiber till nybyggnation

Bygger du nytt hus, privat- eller hyreshus och är intresserad av en fiberanslutning? Kontakta oss för dina möjligheter och offert. Skicka e-post till: . Hör av er till oss så tidigt som möjligt så vi i god tid kan planera in anslutningen till fastigheten.

Enkelt för fastighetsägarna

Halmstads stadsnät levererar en komplett plattform för tv, internet och telefoni. Det innebär att byggare och fastighetsägare inte behöver välja något utbud till slutkonsumenten. Fastighetsägarna är idag fullt medvetna om de olika kommunikationsalternativen och förstår vilket värde de genererar.

Intelligenta hus på riktigt

Vi har länge hört talas om intelligenta hus men inte sett några egentliga resultat i verkligheten. Halmstads stadsnät gör det möjligt! Tjänster som kommer att öka snabbt framöver är larm av olika slag, övervakning, styrning, felrapportering, kontrollsystem, administrativa system, energisparsystem och kommunikation med fastigheter och anläggningar. Här finns massor med tid och pengar att spara och nyttigheter att vinna. Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för dig.