Vad kostar det?


När Halmstads stadsnät fiberansluter ett område erbjuder vi fastighetsägarna en anslutningsavgift på 6 800 kronor och därefter 125 kr i månaden i basavgift inom tätort och 165 kr i månaden utanför tätort. Anslutningspriset gäller när Halmstads stadsnät bygger i ett område för första gången och gäller sedan under en fastställd tid som projektet pågår. I många områden gör Halmstads stadsnät en tid senare en så kallad efteranslutningskampanj. De som inte tecknade avtal första kampanjen erbjuds då att teckna avtal inom efteranslutningskampanjen med anslutningspriset 9 800 kr. Månadsavgiften på 125 kr eller 165 kr är den samma. På landsbygden och glesbygden gäller andra priser och villkor. Kontakta vår kundtjänst för mer information.
Bor du i ett område som är klassat som uppkopplat kan det finnas möjlighet att göra en efteranslutning. En efteranslutning går att göra om det finns tomkanalisation i tomtgränsen till din fastighet. Priset för en efteranslutning är just nu 20 000 kr. Då ingår grävning på din tomt, håltagning i fastigheten, tjänstefördelaren samt installation av den. På landsbygden och glesbygden gäller andra priser och villkor. Kontakta vår kundtjänst för mer information.
När fiber är installerad är månadsavgiften 125 kr i månaden inom tätort och 165 kr i månaden utanför tätort (det ingår inte internet, tv eller telefoni i det priset). Kontakta oss om du är intresserad av en efteranslutning - skicka dina uppgifter till .
Kostnad för tjänsterna som ni köper tillkommer alltid. Läs mer om tjänsteleverantörerna och deras tjänsteutbud under Beställ tjänst.

Var ansluter vi?

När Halmstads stadsnät beslutar vilket område som ska anslutas framöver är det flera faktorer som påverkar beslutet. Det beror bland annat på hur många avtal vi får in och vilka övriga anslutningar som kan göras i ett område (t.ex. företag, hyresfastigheter, operatörer, kommunanslutningar, samgrävningar etc). En annan viktig aspekt är de ekonomiska förutsättningarna för att vi ska kunna bära investeringen för ett område. Ibland måste vi komma upp i högre anslutningsantal p.g.a. att de gemensamma kostnaderna i just det området är högre.