Ett stadsnät nära dig


Ett stadsnät är ett lokalt, fiberoptiskt bredbandsnät för all digital kommunikation. Det kan användas till Internet, TV och Telefoni, men även till säkerhetstjänster, datatjänster och samhällstjänster. Halmstads stadsnät är lokalt nät och är halmstadsbornas snabba väg med utfarter till resten av världen. Varför ska du välja Halmstads stadsnät när det finns ett antal olika bredbandslösningar? Det finns egentligen fyra svar på den frågan.

Framtidssäker prestanda

De alternativa bredbandslösningarna utnyttjar i de flesta fall koppartrådnät, oavsett om det är telenätet (ADSL) eller TV-nätet (koaxial). Även om man lyckats höja överföringskapaciteten via kopparnät på senare år, så kommer koppartråden inte att överleva framtidens krav. I stadsnätet byggs det med fiberteknik. Kapaciteten i fibernäten erbjuder obegränsad prestanda och levererar idag upp till 1000 Mbit/s eller 1 Gbit/s. Det kommer i takt med ökade behov att byggas ut till 10/10 Gbit/s (10 000/10 000 Mbit/s) eller 100/100 Gbit/s och så vidare.

Kvalitetssäkrade tjänster

Om du har kopparnät och en anslutning till TV, Internet och Telefoni så kommer de att slåss om din erhållna bandbredd. Halmstads stadsnät kan däremot kvalitetssäkra prestanda för de olika tjänsterna så att de inte kan störa varandra och ändå erbjuda dig snabb prestanda.

Alla älskar valfrihet

De flesta bredbandsoperatörer bestämmer vilka tjänster du ska ha tillgång till och du har därför ingen möjlighet att påverka eller byta leverantör. I det öppna stadsnätet råder fri konkurrens mellan flera olika tjänsteleverantörer och tjänster. Du kan välja som du vill efter dina behov. Är du inte nöjd kan du byta till någon annan tjänsteleverantör. Konkurrensen gör att kvaliteten höjs och att tjänsteleverantörerna pressar sina priser. Dessutom kan mindre lokala leverantörer vara med och konkurrera på samma villkor som de stora.

Attraktivare Halmstad

Halmstads stadsnäts ambition är att knyta samman alla fastigheter i Halmstad i ett gemensamt nätverk för snabba IT-kommunikationer. Precis som man byggt elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp och vägnätet. En infrastruktur som alla privatpersoner, företag och den offentliga sektorn i Halmstad kommun får åka på. Det kommer att utveckla regionen och gynna näringsliv, samhällsservice och individerna. Från vårt lokala nätverk når vi snabbt ut i världen via olika Internetleverantörer. Tillsammans med andra öppna stadsnät utgör vi en mycket viktig samhällsnyttig infrastruktur.
#inlineditbutton