Inget ekonomiskt stöd från PTS till Halmstads fiberutbyggnad


Trots en omfattande ansökan om ekonomiskt bredbandsstöd för ett antal framtida fiberprojekt på landsbygden, blev det ingen utdelning till HSAB från PTS (Post – och telestyrelsen). Endast tre projekt i Halland fick under förra året ta del av de 1,6 miljarder kronor som fördelades till drygt 400 projekt i hela landet. Exakt hur det uteblivna stödet kommer att påverka HSAB:s fiberprojekt är för tidigt att säga men utbyggnaden på landsbygden fortsätter som planerat.