Halmstads kommun i topp i ny nationell bredbandsstatistik


Post- & telestyrelsen presenterar ny statistik över fiberutbyggnaden i Sverige. Av denna statistik kan man utläsa att Halmstads kommun ligger mycket högt rankad och att utbyggnaden i mindre täta områden utanför större samhällen har tagit fart.
- Att vi har ökat möjligheten att ansluta sig till fiber med 14,5% utanför tätort är siffror som placerar oss i den absoluta toppen i riket och tittar vi på de som verkligen har en anslutning till fiber i dagsläget så ligger vi på en tredjeplats. Det är en prestation vi är och ska vara stolta över, speciellt i dessa tider när många tvingas vara hemma eller arbetar hemifrån, säger Yngve Kihlberg, ordförande i Halmstads stadsnät AB.
- Halmstads stadsnät AB har haft ett tydligt uppdrag från sina ägare att möjliggöra en fiberanslutning till samtliga hushåll i kommunen, ett arbete som har pågått under nästan 10 år och som nu är i sin slutfas. Det är mindre än 500 hushåll som väntar på ett erbjudande om fiberanslutning och vi hoppas kunna gå ut med ett erbjudande till dessa inom kort, säger Erik Eriksson, vd på Halmstads stadsnät AB
Den fullständiga rapporten och mer statistik hittas HÄR.

Om Halmstads stadsnät AB

Halmstads stadsnät AB som är ett kommunalt bolag, till 100% ägt av Halmstads kommun, är en lokal leverantör av infrastruktur för datakommunikation. Bolaget verkar för att alla boende och företag i Halmstads kommun, på lika villkor, ska få tillgång till såväl befintliga som kommande kommunikationstjänster.