Fiber för ideella föreningar


Halmstads stadsnät erbjuder ideella föreningar att ansluta sig till stadsnätet för samma anslutningskostnad som för privatpersoner.
Kostnaderna för en ideell förening beror på var och när anslutningen/ förfrågan sker eller görs:
Anslutningsavgift: mot offertförfrågan
Basavgift inom tätort: 125 kr per månad
Basavgift utanför tätort: 165 kronor per månad
Observera att erbjudandet endast gäller om föreningen följer skatteverkets beskrivning av en ideell, allmännyttig förening:
 • Det ska vara en juridisk person. För att en ideell förening ska kunna vara en juridisk person krävs att den har antagit stadgar och valt en styrelse.
 • Föreningen ska bygga all sin verksamhet på ideella insatser och inte ha egen eller inhyrd personal.
 • Föreningen får inte vara skattepliktig enligt Skatteverkets regler.
 • Ordförande eller kassör ska stå som avtalstecknare.

Den ideella föreningens syfte

Den ideella föreningen ska ha ett eller flera allmännyttiga syften.
Med det menas ett ändamål som främjar något av följande:
 • idrott
 • kultur
 • miljövård
 • omsorg om barn och ungdom
 • politisk verksamhet
 • religiös verksamhet
 • sjukvård
 • social hjälpverksamhet
 • Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet
 • utbildning
 • vetenskaplig forskning
 • en annan likvärdig verksamhet
Föreningens syfte får dock inte vara begränsat till vissa familjers, medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen. Även om föreningen, har för avsikt att främja t.ex. utbildning eller vetenskaplig forskning, räknas den inte som allmännyttig om den i arbetet tillgodoser bestämda personers ekonomiska intressen. Läs mer om ideella föreningar på Skatteverkets hemsida.
Skatteverket om ideella föreningar
Vill du veta mer om vad de olika tjänsteleverantörerna har för priser, erbjudanden och bindningstid - gå in på Beställ tjänst.

Det här gäller vid flytt

Om den ideella föreningen ska flytta från en lokal som föreningen äger, behöver ni skriva på ett överlåtelseavtal som sedan skickas in till oss.
Överlåtelse av fiberavtal
Behövs ett avtal i pappersform, vänligen kontakta vår kundtjänst Halmstad direkt på 035-19 29 80, eller via e-post info@halmstadsstadsnat.se. Det går också bra att besöka oss på Pilefeltsgatan 73 för att få hjälp.