Nya möjligheter för ideella föreningar!


Nu kan vi på Halmstads stadsnät tillsammans tjänsteleverantörer erbjuda ideella föreningar fiberanslutning och internettjänst till samma pris som för privatpersoner.
Det innebär att när vi erbjuder fiberanslutning i ett område så kommer även ideella föreningar kunna ansluta sin lokal till samma förmånliga pris som vi ansluter villor och lägenheter. Därefter kan den ideella föreningen teckna privatkundstjänst hos följande tjänsteleverantörer:
 • Bahnhof
 • Bredbandsson
 • Comhem
 • Microtec
 • Surfia
 • Sverige.net
Titta vad de olika tjänsteleverantörerna har för priser, erbjudanden, bindningstider etc. under Beställ tjänst.
Generellt ska en ideell förening för att kunna erbjudas en privatkundsanslutning till Halmstads stadsnät och sedan en tjänst via våra tjänsteleverantörer bygga på Skatteverkets beskrivning av en ideell allmännyttig förening.
 • Skall vara en Juridisk person. För att en ideell förening ska kunna vara en juridisk person krävs att den har antagit stadgar och valt en styrelse.
 • Föreningen skall bygga all sin verksamhet på ideella insatser och ej ha egen eller inhyrd personal.
 • Ej vara skattepliktig enligt Skatteverkets regler.
 • Ordförande eller kassör skall stå som avtalstecknare.

Ändamål med den ideella föreningen

Den ideella föreningen ska ha ett eller flera allmännyttiga ändamål.
Med allmännyttigt ändamål menas ett ändamål som främjar något av följande:
 • idrott
 • kultur
 • miljövård
 • omsorg om barn och ungdom
 • politisk verksamhet
 • religiös verksamhet
 • sjukvård
 • social hjälpverksamhet
 • Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet
 • utbildning
 • vetenskaplig forskning
 • en annan likvärdig verksamhet
Ändamålet får dock inte vara begränsat till vissa familjers, medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen. Detta innebär att föreningen, även om den har som ändamål att främja t.ex. utbildning eller vetenskaplig forskning, inte är allmännyttig om den genom dessa ändamål ska tillgodose bestämda personers ekonomiska intressen.