En digitaliserad kommun – en tryggare framtid


Halmstads stadsnät fortsätter arbetet med att digitalisera kommunen. Med smarta, tekniska lösningar kan flera framtidsutmaningar lösas för både privatpersoner och hela samhället.
Fiber är idag en lika stor samhällsnytta som vägar, vatten och avlopp. Det kommunala stadsnätet kommer att ge stora fördelar både för invånares hemmiljö och att effektivisera arbetet för offentliga sektorn och företag. Halmstads stadsnät är idag långt fram i arbetet för att säkra en framtid där Halmstads kommun ligger i framkant när det kommer till digitala tjänster.
För privatpersonen finns det en rad fördelar som digitaliseringen i hemmet kan medföra. För att möjliggöra att t.ex. äldre ska kunna bo hemma längre kan det innebära en trygghet. Trygghetsskapande tjänster i hemmet som bygger på passivitet istället för övervakning kan skapa trygghet både för den som använder tjänsterna och för dess anhöriga.
– Vi gör en rad olika satsningar på att digitalisera hemmet. Ett exempel på hur det kan användas är att sensorer kan signalera vid passivitet. En mätsensor för vattenledningar kan till exempel ge en signal om kranen inte har använts på länge. Det kanske gör att man som anhörig vill åka och titta till personen. Denna typ av tjänst gör det möjligt för bland annat äldre att bo hemma längre och samtidigt känna trygghet, säger Eva Svedberg, marknadschef på Halmstads stadsnät.
Under parollen "Smarta kommunen" är arbetet med att digitalisera hela Halmstads kommun i full gång. Ett av målen med arbetet är att underlätta och effektivisera inom den offentliga sektorn.
– I vinter kommer vi bland annat att använda sensorer för att mäta hur mycket snö som fallit på en viss plats och på så sätt prioritera resurserna i form av snöröjning efter behov. I dagsläget måste personal ut i varje område bara för att se om det finns snö eller inte. Att sensorer hämtar in fakta åt oss direkt kommer att spara både tid och pengar, förklarar Eva Svedberg.
Fler projekt som kommer att underlätta samhällets framtidsutmaningar är igång. Utvecklingen går fort och Halmstads stadsnät har redan nått sin vision för 2020, om en uppkopplad kommun.
– Vi har bytt vision eftersom vi nådde den första tidigare än vi trott. Nu är vår vision ett digitalt Halmstad. Det kommer att hända jättemycket på väldigt kort tid. Det här är en utveckling som vi bara är i början av, säger Eva Svedberg.