Strandhaga Koloniförening ek. för
Uppkopplat område


Området är uppkopplat och förberett för en fiberanslutning vid de flesta fastigheter. I ett uppkopplat område kostar det 20 000 kr att ansluta villan, dvs när Halmstads stadsnät tidigare lagt ner tomkanalisation vid tomtgräns. Sök på din adress för att se om du har kanalisation vid din tomtgräns. Det är inte alla adresser som har möjlighet att göra en efteranslutning.

Även om...
call3

Kontaktuppgifter till Halmstads stadsnät

Kontaktpersoner för Strandhaga Koloniförening ek. för
  • Kontaktperson i styrelsen
    -