Särdal landsbygd

Möjlighet till fiber!

Det råder just nu långa handläggningstider på Trafikverket gällande tillstånd för grävningar i området. Vi har varit ute i god tid, men Trafikverket har tvingats förlänga tiden för besked på grund av hård belastning. Vi fortsätter gräva det vi kan och göra de anslutningar som är möjliga. Vi hoppas naturligtvis att vi trots detta ska vara klara i år, men på grund av rådande...

Kontaktuppgifter för fiberanslutning i Särdal

Huvudentreprenör Relacom, Henrik Midenius Projektledare Adrian Lilja – Relacom Delprojektledare Grävning i gator och grönytor samt tomtschakt Henrik Andreasson – Andreasson & Lindhs Entreprenad Kundprojektering och fiber Rasmus Dyrestam – RD Fiberteknik Kontakta Halmstads stadsnät Avtalsfrågor och övriga frågor: E-post: Tel Kundtjänst Halmstads stadsnät: 035-19...
 • Fiberanslutning av flerfamiljshus (Hyresfastighet)
 • Vem bygger fastighetsnätet?
 • Vem äger anslutningen?
 • Vad ingår i anslutningsavgiften?
 • Var placeras anslutningspunkten i fastigheten?
 • Kan man använda redan etablerad kanalisation i fastigheten?
 • Behöver jag en tjänstefördelare?
 • Vad kostar det att ansluta ett flerfamiljshus?
 • Fiberanslutning av villor
 • Tillhandahåller ni kanalisation för fiberkabel?
 • Vad händer om jag flyttar?
 • Grävlaget har grävt förbi min fastighet men det är ännu ingen som kontaktat mig. Är jag bortglömd?
 • Var på tomten kommer ni gräva in dukten?
 • Behöver jag en tjänstefördelare?
 • Kan jag få hjälp att gräva på tomten?
 • Hur djupt ska jag gräva?
 • Vad kostar det att fiberansluta en villa?
 • Vem gräver på min tomt?
 • Om jag inte beställer någon tjänst, vad kostar det då?
 • Vad ingår i anslutningsavgiften?
 • Vem äger anslutningen?
 • Internet
 • Vilka hastigheter har jag tillgång till?
 • Vad innebär symmetrisk hastighet?
 • Vilka tjänsteleverantörer kan jag välja mellan och vad kostar det?
 • Jag får ingen uppkoppling, vad gör jag?
#inlineditbutton