Särdal

Schakt & kundproj pågår, installationer har påbörjats

Nu har vi ett erbjudande och nyheter till dig som är fastighetsägare i Särdals tätort. Det finns även ett Särdals landsbygdsprojekt - läs om det projektet här.

Sista dagen vi tar emot avtal med anslutningspriset 6 800 kr var den 28 juni 2017.

Kontaktuppgifter för fiberanslutning i Särdal

Huvudentreprenör Relacom, Henrik Midenius Projektledare Adrian Lilja – Relacom Delprojektledare Grävning i gator och grönytor samt tomtschakt Henrik Andreasson – Andreasson & Lindhs Entreprenad Kundprojektering och fiber Rasmus Dyrestam – RD Fiberteknik Kontakta Halmstads stadsnät Avtalsfrågor och övriga frågor: E-post: Tel Kundtjänst Halmstads stadsnät: 035-19...

Bli installerad i tid!

Var uppmärksam på att du får en installationstid bokad till dig för fiberanslutningen. Märker du att grannar är bokade/installerade men du inte hört något. Kontakta oss eller entreprenören! Om du inte blivit fiberansluten under projektets tid tillkommer det en avgift för senare installation.
 • Fiberanslutning av flerfamiljshus (Hyresfastighet)
 • Vem bygger fastighetsnätet?
 • Vem äger anslutningen?
 • Vad ingår i anslutningsavgiften?
 • Var placeras anslutningspunkten i fastigheten?
 • Kan man använda redan etablerad kanalisation i fastigheten?
 • Behöver jag en tjänstefördelare?
 • Vad kostar det att ansluta ett flerfamiljshus?
 • Fiberanslutning av villor
 • Tillhandahåller ni kanalisation för fiberkabel?
 • Vad händer om jag flyttar?
 • Grävlaget har grävt förbi min fastighet men det är ännu ingen som kontaktat mig. Är jag bortglömd?
 • Var på tomten kommer ni gräva in dukten?
 • Behöver jag en tjänstefördelare?
 • Kan jag få hjälp att gräva på tomten?
 • Hur djupt ska jag gräva?
 • Vad kostar det att fiberansluta en villa?
 • Vem gräver på min tomt?
 • Om jag inte beställer någon tjänst, vad kostar det då?
 • Vad ingår i anslutningsavgiften?
 • Vem äger anslutningen?
 • Internet
 • Vilka hastigheter har jag tillgång till?
 • Vad innebär symmetrisk hastighet?
 • Vilka tjänsteleverantörer kan jag välja mellan och vad kostar det?
 • Jag får ingen uppkoppling, vad gör jag?
#inlineditbutton