Oskarström-Korpensbo, Landsbygd

Fiber!

Vi har nu det stora nöjet att meddela att schakten, det vill säga nedläggning av kanalisation, är klar i hela området. Passar också på att tacka alla markägare för ett gott samarbete i samband med vår framfart. Schaktarbetet har gått enligt plan och som det ser ut just nu ska vi hinna med att ansluta alla före årsskiftet.

Kontaktuppgifter Oskarström-Korpensbo

Avtalsfrågor och övriga frågor: E-post: Tel Kundtjänst Halmstads stadsnät: 035-19 29 80 Övriga kontaktuppgifter Christina Fröjdlund – Halmstads stadsnät Projektledare Lars Johansson – NCC Huvudentreprenör/ schakt stråk Anton Gillberg – Ericsson fiber/ Installation Postadress Halmstads stadsnät AB Box 8050 300 08 Halmstad
 • Fiberanslutning av flerfamiljshus (Hyresfastighet)
 • Vem bygger fastighetsnätet?
 • Vem äger anslutningen?
 • Vad ingår i anslutningsavgiften?
 • Var placeras anslutningspunkten i fastigheten?
 • Kan man använda redan etablerad kanalisation i fastigheten?
 • Behöver jag en tjänstefördelare?
 • Vad kostar det att ansluta ett flerfamiljshus?
 • Fiberanslutning av villor
 • Tillhandahåller ni kanalisation för fiberkabel?
 • Vad händer om jag flyttar?
 • Grävlaget har grävt förbi min fastighet men det är ännu ingen som kontaktat mig. Är jag bortglömd?
 • Var på tomten kommer ni gräva in dukten?
 • Behöver jag en tjänstefördelare?
 • Kan jag få hjälp att gräva på tomten?
 • Hur djupt ska jag gräva?
 • Vad kostar det att fiberansluta en villa?
 • Vem gräver på min tomt?
 • Om jag inte beställer någon tjänst, vad kostar det då?
 • Vad ingår i anslutningsavgiften?
 • Vem äger anslutningen?
 • Internet
 • Vilka hastigheter har jag tillgång till?
 • Vad innebär symmetrisk hastighet?
 • Vilka tjänsteleverantörer kan jag välja mellan och vad kostar det?
 • Jag får ingen uppkoppling, vad gör jag?
#inlineditbutton