Marbäck - Skedala landsbygd
Senaste nytt


På grund av grävtekniska problem i kombination med markavtalsfrågor är vi tråkigt nog försenade i projektet. Detta innebär att för er som ännu inte blivit kontaktade för bokning av installationstid kommer det att dröja fram till sommaren. Vi är ledsna för detta, men det ligger tyvärr utanför det vi har möjlighet att påverka.

Tidsplan

Projektet är försenat.
Uppdaterad tidsplan kommer längre fram.

Avtalsstopp

Har varit.
Det går inte längre att teckna avtal inom kampanjen. Om ni är intresserade av en efteranslutning är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst för priser och information. Förfrågan skickas till oss via e-post: .

Kontaktuppgifter till våra entreprenörer

Här finns kontaktuppgifterna till entreprenörerna i området.

call3

Kontaktuppgifter till Halmstads stadsnät


Bli installerad i tid!

Entreprenören kontaktar dig för bokning av tid för installation. Det är därför viktigt att du kan vara till hands under projekttiden. Om du inte har blivit fiberansluten under projektets tid tillkommer det en avgift för senare installation.

IMG_0015

Återställning på gator

När det gäller återställning av gatorna och trottoarer grovåterställer vi dem så snart vi kan. Inga större schakt ska stå öppna en längre tid. Den totala återställningen sker dock inte förrän hela området är färdiginstallerat. Bor man, så man får sin installation utförd tidigt, kan man uppleva att det tar lång tid innan återställningen sker.

I avtalet med Halmstads s...
 • Fiberanslutning av villor
 • Tillhandahåller ni kanalisation för fiberkabel?
 • Vad händer om jag flyttar?
 • Behöver jag en tjänstefördelare?
 • Om jag inte beställer någon tjänst, vad kostar det då?
 • Vem äger anslutningen?
 • Vad är en efteranslutning?
 • Fakturafrågor
 • Vilken period avser fakturan?
 • Behöver jag betala månadsavgiften även om jag inte använder anslutningen?
 • När får jag min faktura gällande min anslutningsavgift?
 • Kan jag teckna mig för autogiro/e-faktura?
 • Vilka kontonummer gäller vid betalning?
 • Internet
 • Vilka hastigheter har jag tillgång till?
 • Vilka tjänsteleverantörer kan jag välja mellan och vad kostar det?