Följ fiberutbyggnaden i ditt område


Klicka på ditt område i någon av listorna nedan för att få mer information hur fiberutbyggnaden ser ut där du bor, eller sök på din adress. Har du frågor kan du kontakta oss på:
Hus
Bor du i ett område som är klassat som uppkopplat kan det finnas möjlighet att göra en efteranslutning. En efteranslutning går att göra om det finns tomkanalisation i tomtgränsen till din fastighet. Priset för en efteranslutning är i nuläget 20 000 kr, då ingår grävning på din tomt samt håltagning i fastigheten. När fibern är installerad är månadsavgiften 125 kr/månad inom tätort och 165 kr/månad utanför tätort, det ingår inte Internet, TV eller Telefoni i det priset. Kontakta oss om du är intresserad av en efteranslutning - skicka dina uppgifter till
Kostnaden för tjänsterna som ni köper tillkommer alltid. Läs mer om tjänsteleverantörerna och deras tjänsteutbud under Beställ tjänst.

Är du hyresvärd eller bygger nytt hus?

 
Är du fastighetsägare till flerfamiljshus, hyreshus, kontaktperson i styrelsen för en bostadsrättsförening eller samfällighet och vill du ha en offert på anslutning till Halmstads stadsnät? Skicka e-post till:
Detta gäller även dig som bygger nytt hus, både privat eller hyreshus.
#inlineditbutton