home

Mickedala kvarstående

Villaområde

Installationer pågår

Senast uppdaterad: 13 oktober 11:19
Huvudentreprenör i området är Ericsson. Underentreprenörer är NCC, som utför grävning i gator och grönytor samt MiB Fastighetsteknik som utför håltagning och tomtschakt.

Sandsblads Elektriska kommer göra fiberinstallationerna. Avtalskunder kommer bli kontaktade för en tidsbokning.
Boka kundprojektering via länk
Avtalskunder kan gå in och boka sin kundprojektering genom att klicka här. Det ligger bara tider ute för de närmsta två kommande veckorna. Tider fylls på varje vecka. De kunder som inte varit inne och bokat tid kommer att bli kontaktade via telefon.
Mickedala_karta

Du betalar endast 6 800 kr i anslutningsavgift och då ingår:

• grävning på tomt (närmsta väg i enklast yta samt grovåterställning)
• håltagning i yttervägg eller torpargrund
• installation av tjänstefördelare
• ett personligt kundprojekteringsbesök
• du får kapaciteten 1000/1000 Mb/s för 125 kr/månad, tidigare pris 165 kr/mån.
• från den dag du beställer tjänst upphör bindningstiden på fiberanslutningen och 3 månaders uppsägningstid gäller. Om du ej beställer tjänst löper avtalstiden enligt tecknat avtal (10 år).
Notera att vi behöver ett nytt undertecknat avtal – intresseanmälan på hemsidan eller tidigare tecknat avtal är ej giltigt. I foldern Tips och Anvisningar som medföljde utskicket står det förklarat hur man gräver på den egna tomten. Det momentet gör vår entreprenör åt er i detta projekt.
Notera att vi behöver ett nytt undertecknat avtal – intresseanmälan på hemsidan eller tidigare tecknat avtal är ej giltigt. Avtalsstopp var den 6 september 2017.

Kontaktuppgifter Mickedala kvarstående

Senast uppdaterad: 17 augusti 11:24

Ericsson - Anton Gillberg

Entreprenör/Projektledare
halmstad.ftth.lss@gm.ericsson.com

NCC - Lars Johansson

Entreprenör/Grävning i gator och grönytor
lars.l.johansson@ncc.se

MiB Fastighetsteknik - Mikael Binnås
Tomtschakt och håltagning
mib.micke@live.se
Kontakta Halmstads stadsnät
Avtalsfrågor och övriga frågor:
E-post: info@halmstadsstadsnat.se
Tel Kundtjänst Halmstads stadsnät: 035-19 29 80
Postadress
Halmstads stadsnät AB
Box 8050
300 08 Halmstad

Bli installerad i tid!

Senast uppdaterad: 26 juni 10:06
Var uppmärksam på att du får en installationstid bokad till dig för fiberanslutningen. Märker du att grannar är bokade/installerade men du inte hört något. Kontakta oss eller entreprenören! Om du inte blivit fiberansluten under projektets tid tillkommer det en avgift för senare installation.
TypVillaområde
#inlineditbutton